Com es fa una Marxa de Torxes

Per organitzar una Marxa de Torxes convé tenir en compte una sèrie de consideracions prèvies:

Sobre l’organització

 •  Cal que la convocatòria s’enmarqui i faci ressò dels aspectes bàsics d’aquesta convocatòria, sintetitzats en 3 punts:
  - Unitat d’acció de totes les forces polítiques i la societat civil per fer els passos necessaris que desemboquin en la constitució d’un estat català independent.
  - Cal el compromís perquè totes les forces polítiques nacionals presentin als seus programes la clara decisió d'avançar cap a la independència del nostre país.
  - La no-renúncia a la unitat territorial del nostre país, bo i acceptant els diferents ritmes de cada territori en el seu camí cap a l’alliberament nacional.
 • El més important és que es facin Marxes de Torxes al màxim nombre de comarques. Organitzeu l’acte en funció dels vostres recursos i capacitat operativa.
 • Que el màxim d’entitats locals, partits, grups i administracions locals hi estiguin representades perquè s’hi impliquin des de l’inici en la mesura que sigui possible.
 • Que es facin reunions públiques i obertes on tothom, també a títol personal, tingui opció de participar.

 

És molt important que cada Marxa ens faci arribar la seva Adhesió per tal de reflectir el pes nacional de totes les marxes. 

A la secció de MATERIAL anireu trobant material promocional: logos, cartell, etc... que podeu usar. 

 

Sobre els tràmits

 • Es poden demanar subvencions als ajuntaments, consells comarcals o altres ens per sufragar una part o la totalitat de la despesa de l’acte (depenent del pressupost, però pot incloure les torxes, anuncis, cartells, díptics, rètols, espectacles i equips de llum i so), informeu-vos bé dels tràmits que cal fer.
 • Si opteu per autofinançar-vos, ho podeu fer fent pagar les torxes i/o amb l’ajuda d’entitats locals que col·laborin amb les altres despeses.
 • Tingueu en compte de sol·licitar amb suficient antelació al vostre ajuntament i policia local els permisos necessaris per ocupació de la via pública, per talls del trànsit rodat i per actes amb material pirotècnic.
 • Si necessiteu material com taules per la venda de torxes, cadires, tanques de seguretat, escenari per la lectura del manifest, cubells amb aigua, contenidors per llençar les torxes i punts de connexió de llum i so, convé demanar-ho al vostre ajuntament o alguna entitat que us ho faciliti amb prou antelació també.

 

Les Torxes

 • Tot i que probablement en podeu trobar a molts llocs, nosaltres us recomanem les que subministra la Pirotècnia Igual.

 

El dia de l’acte

 • Pel caràcter unitari de l’acte, demaneu que tothom porti la senyera o l’estelada i que ningú no porti cap pancarta ni cap altra bandera. I que, especialment els veïns, pengin durant la vigília i la Diada, l’estelada o la senyera als balcons i finestres.
 • Si algunes persones no respecten la consigna sobre les pancartes, eviteu tota confrontació i mantingueu-vos en la ratificació de la consigna i agraint als qui la respecten.
 • Recordeu que l’èxit de la vostra convocatòria és gràcies sobretot al poble, a la gent que hi participa.
 • El manifest que es llegeixi, sigui elaborat per l’organització o per la persona que en faci la lectura, cal que respecti les idees bàsiques d’aquesta convocatòria.

 

Serveis de marxadetorxes.cat

Des de Marxadetorxes.cat només oferim els següents serveis:

 • Aglutinar la publicitat de les diferents Marxes de Torxes que es realitzen al país
 • Proporcionar un cartell unitari per a qui el vulgui fer servir
 • Recollir la informació de les Marxes un cop realitzades

 

 

Per qualsevol informació addicional, sigui sobre proveïdors de torxes o altra,  poseu-vos en contacte amb nosaltres.